Nieuw boek!

De Oversteek

In ‘De Oversteek’ doorbreekt voormalig melkveehouder Jan den Boer het stilzwijgen rond het boerenleven, met een moedig verhaal dat de diepste emoties en uitdagingen belicht. Verdeeld in drie delen, neemt hij je mee op zijn reis als boer, agrarisch coach en reflecteert hij op maatschappelijke veranderingen en het belang van menselijke connectie.

De schrijver

Over de auteur

Jan den Boer

Jan den Boer (1958) groeide op als boerenzoon in de Alblasserwaard, waar hij melkveehouder was en waar hij nog steeds woont. Hij is verknocht aan het rivierengebied en aan het letterlijk en figuurlijk opstropen van de mouwen om iets gedaan te krijgen. Maar hij houdt ook van nadenken over de grote dilemma’s en de kleine menselijke drama’s. De oversteek vormt het aangrijpende en tot nadenken stemmende resultaat van al deze ingrediënten. Als Den Boer spreekt, doet hij dit namens velen – boeren én burgers.

De eerste lezers

Recensies

Theo Segers

Burgemeester van Molenlanden

Op een van binnenuit doorleefde en beeldende manier vertelt Jan den Boer een aangrijpend verhaal over zijn werk als voormalig melkveehouder, zijn leven en zijn missie. Een persoonlijke reflectie die een spiegel is voor vele anderen. Van harte aanbevolen voor boeren, burgers en buitenlui. Wat er ook gebeurt: er is een oversteek, een uitweg. Er is hoop!

Geert van Dijk

Predikant Het Anker NGK te Sliedrecht

De schrijnende situaties waar boeren mee te maken hebben zijn voor de buitenstaander niet te begrijpen. Jan den Boer weet echter van binnenuit wat er speelt in die wereld. Dat maakt zijn verhaal ook zo buitengewoon indringend, herkenbaar ook voor veel mensen die geen uitweg zien.

Recensies van anderen:

Levensveranderende verhalen gebaseerd op waarheid.

27 maart 2024

Herkenbare levensgebeurtenissen aan de keukentafel waar de buitenwereld geen idee of weet van heeft.

G.J. de Boer

Ik wil dit boek ook…

Bestellen


De Oversteek

€20


Auteur: Jan den Boer


ISBN: 9 789090 378206


Publicatiedatum: 13 november 2023


Verzend- en administratiekosten voor 1 of 2 boek(en): €4,95 (België: €11)

Een ex-melkveehouder over de hang
naar traditie en de wil tot verandering

Er wordt dezer dagen veel over boeren geschreven, maar hoogstzelden door boeren. En zeker niet als het gaat om wat hen ten diepste raakt. Van oudsher is de agrarische cultuur een gesloten cultuur, en zelfs nu nog, in deze tijden van sociale media, is het isolement van veel boeren even opmerkelijk als schrijnend. Het water moet hun tot aan de lippen staan, voordat er hulp van buiten wordt ingeroepen. Maar ook intern houdt men als het even kan de kiezen stijf op elkaar.


De oversteek verbreekt dit stilzwijgen, de oorverdovende stilte die er zo lang toe heeft bijgedragen dat de buitenwereld nauwelijks weet had van wat zich in bedrijfsmatig en vooral in menselijk opzicht afspeelt op het boerenerf. Ex-melkveehouder Jan den Boer komt in een periode waarin de spanningen rondom de toekomst van de boer torenhoog oplopen, met een authentiek, betrokken en moedig verhaal.

Contact

Ik neem graag contact op

Vul je bericht in of:

Mobiel: 06 207 900 99